Πληροφορίες  προγράμματος:

Το Πολιτιστικό Κέντρο «Παιδί και Δημιουργία», πάντα δίπλα στα παιδιά και τους γονείς, οργάνωσε για τους μαθητές του Δημοτικού Σχολείου, πρόγραμμα καθημερινής σχολικής μελέτης, σε ολιγομελή τμήματα, με στόχο, την κατανόηση και  αποδοτική προετοιμασία  σε όλα τα μαθήματα  της επόμενης ημέρας, την ενίσχυση της αυτοπεποίθησης, της αυτονομίας, της προσωπικής ευθύνης των παιδιών στη μελέτη, και την ενθάρρυνσή τους να μπουν στον κόσμο της γνώσης, ώστε με σωστή διαχείριση να κερδίζουν χρόνο για παιχνίδι ή άλλες δραστηριότητες που τους ενδιαφέρουν.

Υπογραμμίζουμε ότι το πρόγραμμα καθημερινής σχολικής μελέτης, δεν είναι για τα παιδιά, ούτε ιδιαίτερο μάθημα, ούτε φροντιστήριο!

Το πρόγραμμα, ξεκινά από τη Δευτέρα 10 Οκτωβρίου 2018, καθημερινά, από Δευτέρα  έως Παρασκευή, με διάρκεια  δύο ώρες κάθε μέρα, από τις 14:00 – 16:00 μ.μ. Ο κάθε μαθητής, ανάλογα με  τις ανάγκες του, μπορεί να συμμετέχει στο πρόγραμμα, από μία έως πέντε φορές την εβδομάδα.

 

Κόστος συμμετοχής:

50 ευρώ/μήνα (στην τιμή περιλαμβάνεται   Φ.Π.Α 24%) για μία φορά την εβδομάδα με διάρκεια 2 ώρες.

120 ευρώ/μήνα (στην τιμή περιλαμβάνεται   Φ.Π.Α 24%) για πέντε φορές την εβδομάδα με διάρκεια 2 ώρες κάθε φορά, για παιδιά Α΄και Β΄Δημοτικού.

130 ευρώ/μήνα (στην τιμή περιλαμβάνεται   Φ.Π.Α 24%) για πέντε φορές την εβδομάδα με διάρκεια 2 ώρες κάθε φορά, για παιδιά Γ΄και Δ΄Δημοτικού.

140 ευρώ/μήνα (στην τιμή περιλαμβάνεται   Φ.Π.Α 24%) για πέντε φορές την εβδομάδα με διάρκεια 2 ώρες κάθε φορά, για παιδιά Ε΄και ΣΤ΄Δημοτικού.

Ειδικές τιμές για αδέλφια, πολύτεκνους.

Οι εγγραφές  είναι δωρεάν και γίνονται καθ΄όλη τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς 2017 - 2018 !

 

Κανονισμοί χώρου και προγράμματος σχολικής μελέτης

Τα παιδιά, όταν έρχονται απευθείας από το σχολείο τους, μπορούν να τρώνε  στο χώρο μας ένα ελαφρύ  γεύμα ( που έχει ετοιμαστεί με επιμέλεια των γονιών τους), πριν από την έναρξη της μελέτης.

Οι γονείς ή οι κηδεμόνες παραλαμβάνουν τα παιδιά  από το χώρο μας, μετά την ολοκλήρωση της μελέτης τους, ή δηλώνουν στη Γραμματεία, τα άτομα που εξουσιοδοτούν για το σκοπό αυτό.

Παρακαλούμε οι μαθητές να προσέρχονται και να φεύγουν στην ώρα τους, προκειμένου να διασφαλιστεί η ομαλή λειτουργία του χώρου.

Οι μαθητές θα πρέπει να φέρνουν μαζί τους τα βιβλία για τα μαθήματα της επόμενης ημέρας. Μελετούν όλα τα μαθήματά τους, σε ένα ασφαλές, ήρεμο και οικείο περιβάλλον, με την ενίσχυση και υποστήριξη εξειδικευμένων, έμπειρων και παιδαγωγικά καταρτισμένων εκπαιδευτικών, ανάλογα με τις ανάγκες τους.

Για την αντιμετώπιση ενδεχομένως, μαθησιακών δυσκολιών, το «Παιδί και Δημιουργία» ενημερώνει άμεσα τους γονείς.

Δεν επιτρέπεται η χρήση κινητών τηλεφώνων στις αίθουσες μελέτης.

Σε περίπτωση απουσίας του παιδιού (λόγω ασθενείας κλπ), γίνεται αναπλήρωση της μελέτης κατόπιν συνεννοήσεως.

Η ελλιπής παρακολούθηση του προγράμματος δεν μειώνει το κόστος συμμετοχής.

Στην περίπτωση διακοπής της συμμετοχής στο πρόγραμμα σχολικής μελέτης, οι γονείς παρακαλούνται να ειδοποιούν τη Γραμματεία στις 10 πρώτες ημέρες του μήνα, συμπληρώνοντας το έντυπο διακοπής. Σε κάθε άλλη περίπτωση ο μήνας χρεώνεται κανονικά και καταβληθέντα δίδακτρα δεν επιστρέφονται.

Η εξόφληση κάθε μήνα προκαταβάλλεται στις αρχές του. Στις περιπτώσεις καθυστέρησης εξόφλησης πέραν του μηνός, θα διακόπτεται η συμμετοχή του μαθητή στο πρόγραμμα.

Το πρόγραμμα σχολικής μελέτης σταματά με την λήξη των μαθημάτων του Δημοτικού Σχολείου. Η χρέωση του μήνα Ιουνίου είναι μισή συμμετοχή, και καταβάλλεται ταυτόχρονα με την εξόφληση του μήνα Μαΐου.

 

 

 

 

 

 

Socials

Copyright © 2020 Παιδί και Δημιουργία. All Rights Reserved.
Powered by SeoSolution