Το    "Παιδί και Δημιουργία Πολιτιστικό Κέντρο" είναι   Αστική μη Κερδοσκοπική Εταιρεία.

Σκοπός μας είναι η επιδίωξη του συλλογικού οφέλους και η εξυπηρέτηση γενικότερων κοινωνικών συμφερόντων, μέσω της ίδρυσης  του Πολιτιστικού Κέντρου και  της υλοποίησης προγραμμάτων για παιδιά ηλικίας από 2 -18 ετών, αλλα και για ενήλικες, στα πλαίσια δραστηριοτήτων τέχνης και πολιτισμού.

Aρχές μας είναι:

  • η προαγωγή της κοινωνικής ωφέλειας,
  • η πρόταξη του ατόμου και της εργασίας έναντι του κεφαλαίου,
  • η χρησιμοποίηση των κερδών του Πολιτιστικού Κέντρου για την ανάπτυξη της απασχόλησης και  τη διεύρυνση των εργασιών του.

Το «Παιδί και Δημιουργία» ανταποκρινόμενο στην κοινωνική ανάγκη στήριξης της οικογένειας και των παιδιών,  εκτός από τις προσιτές τιμές για όλους, οργανώνει  δράσεις αλληλεγγύης.

Ως ομάδα έχουμε στόχο να μεταδώσουμε στα παιδιά και τους ενήλικες το ενδιαφέρον μας για τον Πολιτισμό και την Τέχνη, να μοιραστούμε εμπειρίες, προτείνοντάς τους έναν εναλλακτικό τρόπο δημιουργικής αξιοποίησης του χρόνου τους, σε ένα χώρο που τους παρέχει εμπιστοσύνη, ασφάλεια και σεβασμό στην προσωπικότητά τους.

Το "Παιδί και Δημιουργία Πολιτιστικό Κέντρο" διοικείται από τη Γενική Συνέλευση των μελών του.

 

 

 

 

 

 


 

Socials

Copyright © 2023 Παιδί και Δημιουργία. All Rights Reserved.
Powered by SeoSolution